Ormvold Gård

FjellTid bruker Ormvold Gård som parkeringsplass når vi skal på

Fjellkæmpen

Dette er nede i bygda, og vi blir fraktet opp videre med den etterhvert så berømte traktor-taxien.

Området ligger i nærheten av Espedalen i Innlandet Fylke.

Link til Google Maps finner du på lenkemerke under her