Norsk Bobilforening

20% Rabatt på medlemskap i Norsk Bobilforening

20% Rabatt på medlemskap i Norsk Bobilforening

Her er noen viktige saker vi har bidratt med å få på plass:

  • Bobiler M1 inntil 7500 kg kan følge skiltet fartsgrense i Norge.
  • Bredde inntil 2,60 meter.
  • Bobiler M1 uansett vekt betaler som liten bil i bomstasjoner, bobiler over 3500 kg må ha bombrikke for å få pris som personbil.
  • Bobiler M1 over 3500 kg inntil 7500 kg har PKK hvert andre år som personbiler.
  • Bidratt ved etableringer av bobilplasser og tømmestasjoner i flere kommuner/steder.
  • Bobiler M1 over 3500 kg inntil 7500 kg har samme krav til dekk, som kjøretøy under 3500 kg.

Norsk Bobilforening jobber blant annet med:

  • Klasse B opptil 4250 kg.
  • Tømmeplasser i hver kommune.
  • Flere nye bobilplasser.
  • Rimeligere priser for bobiler på ferger.

Norsk Bobilforening er delt inn i 6 regioner og har i tillegg et Servicekontor som holder til i Drammen. Regionene har egne valgte styrer, mens de som jobber på Servicekontoret er fast ansatt.
Foreningen utgir medlemsbladet “Bobilen” 8 ganger pr år. Dette er medlemmenes “eget” blad.

Norsk Bobilforening har et landsstyre som består av 3 valgte medlemmer pluss regionslederne i de 6 regionene.
Daglig Leder, som er ansatt på heltid med kontor i Drammen, styrer den daglige driften av foreningen.

Medlemsfordel